Lilium henryi var. henryi

Category:

Description

Lilium henryi Baker 1888

Origin:
China (Guizhou, Hubei, Jiangxi); mountainous slopes, 700 – 1.000 m


in courtesy of Alan Mitchell

Propagation:
sowing Lilium henryi var. henryi # 1 PWS ´01.17 (Lhenhen1)
canceled, uncertain source (05.17)

sowing Lilium henryi var. henryi # 2 Chi ´01.17 (Lhenhen2)
failed

sowing Lilium henryi var. henryi # 3 SC ´02.17 (Lhenhen3)
germination –> seedlings

sowing Lilium henryi var. henryi # 4 W/O-9294 # 4 BO ´12.19 (Lhenhen4)
germination –> seedlings

product-image in courtesy of E.A.